NLP ACADEMY

T: +420 724 256 055 | M: info@systemika-nlp.cz

Centrum Systemiky NLP Neuro-lingvistické programování - Certifikované studium
Koučování, systemické přístupy, Ericksonský přístup - hypnóza a sugesce
ITA Neuro-Linguistic Programming Certified member

NLP Super Practitioner

NLP Super Practitioner se skládá z klasického NLP, New Code NLP a Ericksonovské hypnózy. Výcvik je určen všem, kteří se chtějí rychle a efektivně naučit pracovat s klienty pomocí Neuro-lingvistického programování a Ericksonovké hypnózy a/nebo se chtějí zdokonalit v komunikaci, sebeprezentaci a umět výborně pracovat s jazykem. Výcvik je tvořen třemi na ucelenými kurzy, které na sebe vzájemně navazují. V případě zájmu je možné je absolvovat i odděleně.

Obsah NLP Super Practitioner:

 • Klasické NLP - mezinárodně certifikovaný výcvik, který se zaměřuje na nejnovější varianty technik klasického Neuro-lingvistického programování.
 • New Code NLP - mezinárodně certifikovaný výcvik, který obsahuje nové NLP techniky, využívající k řešení jednotlivých situací klientovo nevědomí. New Code hry a techniky zajišťují rychlé a trvalé změny u klienta a jsou vhodné i pro děti. Výcviku New Code NLP se účastnit až po klasickém NLP výcviku.
 • Ericskonovská hypnóza - výcvik obsahuje techniky uvádění do hypnózy, prohlubování transu a komunikace s nevědomím klienta pomocí pokročilých jazykových vzorců Ericksonovské konverzační hypnózy,

Absolvování celého výcviku NLP Super Practitioner vám umožní unikátní propojování jednotlivých technik Neuro-lingvistického programování a hypnózy jak do práce s individuálními klienty či skupinami, tak jejich aplikaci do firemního prostředí. Naučíte se i aplikaci jednotlivých postupů sama na sebe, a to včetně autohypnózy.

NLP Super Practitioner trvá celkem 15 výcvikových dní , během nichž se dozvíte jak teoretické základy a modely, tak budete mít dostatečné množství času na praktické aplikace nových poznatků a dovedností jak na sebe sama, tak i na druhé osoby. Na výcviku se seznámíte i s využitím všeho naučeného do různých kontextů, pracovní i osobní oblasti.

Harmonogram:

 • Moduly 1-4: Klasické NLP (8dní)
 • Modul 5: New Code NLP (2dny)
 • Modul 6: Ericksonovská hypnóza (3dny)
 • Modul 7: Certifikace (2dny)

Absolventi výcvik se naučí dovednosti vedoucí k dosažení dokonalosti a úspěchu ve svém životě, a zároveň i to, jak pomáhat ostatním, aby dosáhli svých cílů a vizí ve svém životě.

NLP Super Practitoner__v sobě spojuje klasické techiky Neuro-lingvistického programování s New Code NLP a Ericksonovskou hypnoterapií__. Použití původních NLP postupů ve spojení s nejnovějšími vývojovými trendy NLP a s Ericksonovskou konverzační hypnózou dělá výcvik opravdu komplexním a uceleným.

Klasické Neuro-lingvistické programování, New Code NLP a Ericksonovská hypnóza během 15i dnů

Výcvik v sobě integruje dva kompletní mezinárodně certifikované výcviky od spoluzakladatele NLP a New Code Johna Grindera NLP Practitioner a NLP New Code Practitioner a Ericksonovskou konverzační hypnózu .

Před začátkem NLP Super Practitionera nemusíte mít za sebou žádné zkušenosti ani s Neuro-lingvistickým programováním, ani koučování. ani s hypnózou - to vše, a ještě více, poznáte přímo na kurzu.

Účast na NLP Super Practitionerovi doporučujeme všem, chtějí změnit nebi jen obohatit svůj život a/nebo pro jiné pomáhat se změnou a rozvojem druhým osobám. Výcvik není určen jen pro kouče či terapeuty, velikým přínosem je i pro majitele či manažery firem, obchodníky, personalisty, lektory, pro studenty, rodiče či učitele. Prostě pro všechny chtějí být úspěšnými!

Rozsah výcviku

Základní modely Neuro-lingvistického programování

 • NLP Komunikační model - základní model, na kterém je NLP postaveno
 • Budování Rapportu - navazování nevědomého naladění s druhými osobami
 • Kalibrace - čtení verbální a neverbální komunikace
 • Reprezentační systémy - struktura zpracování informací v našem mozku

Jazykové modely

 • Koučovací jazykové modely - Meta Model, Precision Model, Verbal Package
 • Hypnotické jazykové struktury - Milton Model
 • Tvorba metafor a jejich využití
 • Vzájemné propojování jazykových modelů pro dosažení požadovaných výsledků

Klasické Neuro-lingvistické Programování

 • Koučovací NLP techniky
 • Kotvení pro tvorbu a změnu vnitřního nastavení
 • Submodality pro odstranění negativních přesvědčení, fóbií, zlozvyků, prokrastinace atd.
 • Odstranění vnitřních dilemat a konfliktů
 • Zlepšení komunikace s druhými osobami a pochopení jejich způsobů přemýšlení

Práce s nevědomím

 • Nastavení nedobrovolných signálů pro komunikaci s nevědomím a jejich využití v hypnóze a autohypnóze
 • N-krokové přerámcování - tvorba silných a trvalých změn v chování s využitím nevědomí a vyššího pozitivního záměru
 • Práce s transovými stavy

New Code NLP

 • Aplikace New Code pro zvyšování výkonnosti a dosahování cílů
 • New Code techniky a hry: Abeceda, NASA, Svatyně, Rytmus života, Dech života, Chůze s novým nastavením mysli, Invaze, Míčové hry s periferním viděním, Croydon míčové hry, Healer Within atd.
 • Nové použití pozic vnímání při práci s nevědomím
 • Teorie a praxe realizace hlubokých změn s využitím New Code

Ericksonovská hypnóza

 • Pokročilé jazykové vzorce, přímé a nepřímé sugesce
 • Testy sugestibility a jejich využití při uvádění do transu
 • Klasické vstupy do hypnózy, prohlubování transu a pokročilé techniky využití transových stavů
 • Pokročilé techniky rapportu a kalibrací
 • Navození a praktické využití kotev, katalepsie ruky, časová regrese, identifikace s druhou osobou atd.

Pravidla a zásady NLP a hypnózy

 • Etické zásady spolupráce s klientem
 • Vymezení, řízení a zvládání očekávání klienta
 • Pochopení rozdílů mezi obsahem a procesem a práce s nimi
 • Maximální efektivita NLP koučování a Ericksonovské hypnoterapie
 • Způsob komunikace s klientem
 • Dosažení a využití komunikace mezi vědomou a nevědomou myslí

V případě úspěšné certifikace můžete získat dva mezinárodní certifikáty vydávané zakladatelem NLP a spoluzakladatelem New Code NLP Johnem Grinderem, spoluzakladatelkou New Code NLP Carmen Bostic St. Clair a Master trenérem Michalem Carollem a dále certifikát Ericksonovké hypnózy.

Pokud budete chtít následně dále pokračovat na své cestě rozvoje v koučování, terapeuti či v pozici manažera a lídra , tak doporučujeme na NLP Super Practitioner navázat kurzem Personal Breakthrough Session a/nebo výcvikem NLP Master Practitioner.

Zaregistrujte se včas a získejte zajímavé slevy až 15% Jsme jediná certfikovaná autorita ITANLP
v Česku a na Slovensku.

NLP Premier Practitioner